2020 spalio 4 diena

Startas 12:00

Prie Vysk. M. Valančiaus viešosios bibliotekos,
Kretinga, J. K. Chodkevičiaus g. 1B

2 (51)

NEbėk nuo problemos, bėk maratoną!

Bėgimas už labiausiai pažeistus bendruomenės narius.

„ŠV. PRANCIŠKAUS TAURĖS“ bėgimas, skirtas atkreipti visuomenės dėmesį į socialinių problemų prevenciją, socialinės atskirties grupes bendruomenėje ir bendruomenės narių sutelktumą. Svarbu pažymėti, kad susiklosčius tam tikromis socialinės, ekonominėms, psichologinės aplinkybėms, kiekvienas bendruomenės narys gali atsidurti socialinėje atskirtyje, o nesprendžiamų problemų mąstąs tik gilėti ir sudėtingėti. Todėl svarbu šviesti bendruomenės narius, kad iškylančių problemų sprendimas būtų savalaikis, o pagalbos ieškojimas nėra gėdingas dalykas. Šis bėgimas yra vienintelis Lietuvoje išskirtinai akcentuojantis socialinių problemų viešinimą ir pagalbos galimybes bendruomenės nariams. Išskirtinį dėmesį šiame bėgime skirsime Kretingos rajono visuomeninės labdaros organizacijoje ,,Rūpestėliai“ besilankantiems asmenims.
Organizatoriai: Kretingos rajono savivaldybė, Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. M. Marijai Parapija, Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolynas, Kretingos rajono visuomeninė labdaros organizacija ,,Rūpestėliai“, VšĮ Klaipėdos valstybinė kolegija.

Startai ir distancijos:

• 12:00 – 500 m.

• 12:40 – 10 km. ir 5 km.

• 12:50 – 3 km. ir 3 km. su augintiniu

14:00 – 3km Pranciškonų gimnazijos bendruomenė (užsiregistravę mokykloje). 

GENERALINIS rėmėjAS

RĖMĖJAI

Scroll to top