Bėgimo nuostatai

Šv. Pranciškaus taurės bėgimas. Ruduo 2020
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
Kretingos rajono visuomeninė labdaros organizacija „Rūpestėliai“ ir Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija 2020 m. spalio 04 d. rengia bėgimą Šv. Pranciškaus taurė.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS
1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms.
3. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją.
4. Apriboti arba visai sustabdyti eismą gatvėse, kuriose vyks bėgimas “Šv. Pranciškaus taurė“ ir kiti su juo susiję renginiai.
IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI
2020m. spalio 04 d., Kretinga, Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka12:00 val.
Startas:
⦁ 12 val. 500 m. (jeigu daug dalyvių, bėgsim dviem etapais).
⦁ 12 val. 40 min – 10 km. ir 5 km.
⦁ 13.val. 20 min. – 3 km. ir 3 km. su augintiniais.
V. LAIKO LIMITAS
10 km – 1,5 val.
5 km- 1 val.
3 km – 45 min.
500 m. –  rungties dalyviams laikas nefiksuojamas.
VI. DALYVIAI
1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
2. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
3. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.
4. Distancijos ir jų dalyviai:
Mokamos distancijos:
10 km, 5 km, 3 km ir 500 m.  – rungtyse gali dalyvauti visi norintys.
VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI
1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 5 Eur. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.
3. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
6. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE
Trasoje bus įrengti maitinimo punktai, kuriuose varžybų metu dalyviams bus dalinami gėrimai.
 IX. APDOVANOJIMAI
10 km, 5 km  ir 3 km  rungties apdovanojimai:
⦁ 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, medaliai;
⦁ Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai.
500 m vaikų ir kitų rungties apdovanojimai:
⦁ Visiems dalyviams, pasiekusiems finišą – atminimo medaliai ir rėmėjų dovanos.
 X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS
Distancija Iki 09.27; 09.28 – 10.04 Varžybų dieną iki 11.30
3 km 5 Eur 7
3 km su augintiniu 5 Eur 7 Eur
5 km 6 Eur; 8 Eur
10 km 9 Eur 10 Eur
500 m 1Eur 2 Eur

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.
XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS
1. Visi dalyviai gali registruotis interneto svetainėje – www.pranciskaustaure.lt arba  ,,Rudens derliaus ir moliūgų  šventės“ metu 2020  rugsėjo 26d., Rotušės aikštė, nuo 9:00 val. iki 13 val. registruojami šventės dalyviai.

2. Registracija svetainėje https://www.pranciskaustaure.lt/registracija/ sustabdoma spalio  03 d. 20.00 val.

Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.
3. Numerių išdavimas 2020 m. spalio  02 d., , Pranciškonų gimnazijos bendruomenės nariams, nuo 9:30 val. iki 15:00. (Klasės auklėtojams!).  Pranciškonų gimnazijoje. J. Pabrėžos g.4.

  1. Kretingos miesto bendruomenės nariams, numeriai bus išduodami 2020, spalio 03 d., Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje nuo 16 val. iki 19 val. prie raštinės.
    5. Komandos, grupės ir klubai gali registruotis užpildę komandos paraišką (Priedas Nr. 1) ir išsiuntę ją adresu info@pranciskaustaure.com Bus galima sumokėti vienu pavedimu ir gauti sąskaitą.
    6. Priedas Nr.1:

Eil. nr.

Vardas Pavardė

Gimimo metai

Telefonas

El. paštas

Klubas/Komanda

MiestasXIII. Dalyviai

Mergaitės/ Merginos/ Moterys/ Senjorės

Berniukai/ Vyrai /Senjorai

2009-2008

2009-2008

2007-2006

2007-2006

2005-2003

2005-2003

2002-1986

2002-1986

1971-1985

1971-1985

1970 ir vyresnės

1961-1970

 

1960 ir vyr.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.
Informacija pasiteiravimui tel. 8-611-42372

 

Scroll to top